Vybrané referencie


Realizované štúdie, analýzy a projekty pre energetické subjekty:

  • výskumno – vývojové práce v oblasti energetiky

  • statické a dynamické vlastnosti elektrizačných sústav
  • rozvoj, prevádzka a trendy v elektrizačných sústavách

  • podporné služby

  • akumulácia elektrickej energie

  • virtuálne elektrárne

  • elektromobilita

  • obnoviteľné zdroje energie

  • legislatíva